ZARZĄD KLUBU

Prezes zarządu
Grzegorz Kozierski
Członek zarządu
Tomasz Romaniak
Członek zarządu
Kamilla John
Członek zarządu
Gabriela Kwaśnik

KOMISJA REWIZYJNA

Mikołaj Rychlik
Tomasz Nawrocki
Andrzej Pruski