Składki członkowskie

Wpłaty prosimy wpłacać na rachunek bankowy klubu.
Bank spółdzielczy w Zawadzkiem: 07 8909 0006 2000 0003 5480 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka

Pierwszy członek rodziny
Płatność za pół sezonu
200 zł
Drugi członek rodziny
Płatność za pół sezonu
150 zł

Opłata za członkostwo w klubie dotyczy bardzo szerokiego zakresu usług, jakie będą świadczone dla dzieci, m.in. funkcjonowanie klubu, organizacja treningów i zawodów oraz zakup sprzętu sportowego.