PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2022

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa. Finansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program “Klub” – edycja 2022
Prowadzenie zajęć doskonalących z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

DOFINANSOWANIE: 10 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 200 zł